Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starostky obce ---Ivy Hyšplerové-----  -  které  jsou podřízeni:
 

  • Jitka Sochová - účetní obce
  •  pracovníci na VPP

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:
seznam zastupitelů:
 

   °   Mgr.Pavel Krejčík

  • Iva Hyšplerová - starostka obce
  • Pavel Král - místostarosta obce
  • Bořivoj Jerych
  • Lenka Moravcová
  • Jana Králová
  • Ing.Michal Krejza


 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

- Finanční výbor - Ing.Michal Krejza, předseda

                          Jitka Panešová - člen

                          Lenka Moravcová - člen

- Kontrolní výbor - Jana Králová, předseda

                            - člen, Bořivoj jerych

                            - člen