Obsah

Složení výborů Zastupitelstva obce Píšťany

Povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor ukládá § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích. Výbory jsou v obci Píšťany tříčlenné.

Složení výborů:

Finanční výbor:

Předseda -  Ing.Michal Krejza

Členové -    Jitka Panešová

                      Lenka Moravcová

 

Kontrolní výbor:

Předseda - Bc. Jiří Šmíd

Členové -   Bc. Petra Kellerová

                      Petra Brouková