Obsah

Historie obce 

Necelých sedm kilometrů na západ od Litoměřic na pravém břehu Labe najdeme na mapě České republiky Píšťany, nevelkou ves, jejíž počátky sahají do XI. Století. První zmínka o tvrzi je učiněna v zakládací listině litoměřické kapituly za vlády Spytihněva II. z roku 1057 pod jménem Peschaz a další zmínka je v listině vydané v roce 1218 králem Přemyslem Otakarem I. kterou kapitule při kostele sv. Štěpána v Litoměřicích potvrzuje držení statků a majetků. Píšťany jsou ale nepochybně starší a zřejmě měly souvislost s někdejším brodem přes řeku Labe. Vedle kapitulního majetku byly ve vsi také statky litoměřických měšťanů, kteří o ně ve XIII. a XIV. více....

OZNÁMENÍ:

ve středu 22.5.2019 obecní úřad uzavřen

 

 

 

 

OZNÁMENÍ:  Na rok 2019 je zrušen poplatek za komunální odpad.

 

Oznámení:    Obecní úřad otevřen:

                          pondělí a středu od 7:30 - 12:00hod.  a 13:00 - 17:00 hod,

                                     

 

 

Odkazy

     Lovochemie   logo     logo    logo    logo

 

Statistické údaje

ZUJ: 542539 
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 2238 ha
Počet obyvatel k 1.1.2015 227
Průměrný věk: 42,76

Název obce

O významu názvu obce činí jazykovědci následující výklad. "Původní tvar Pisčané = obyvatelé písků, písčitých poloh". Nepochybně lze říci, že uvedený výklad odpovídá poloze vsi na písčitývh nánosech na pravém břehu řeky Labe. Písek se zde zřejmě těžil již v dávné minulosti. Pozůstatkem nedávné intenzivní těžby písku je velké jezero, které slouží v současnosti k rekreačním účelům.

Spojení

Adresa
Píšťany čp.64
411 01 Žalhostice

Kontakty
Mobil starostka Iva Hyšplerová: 724 250 007
Email starosta: starosta.pistany@seznam.cz

Tel.: 416 737 744
Email: pistany@seznam.cz

Číslo účtu obce: 34625471/0100 KB Litoměřice