Obec Píšťany
ObecPíšťany

Víceúčelové sportovní a dětské hřiště

Provozní řád dětského a víceúčelového hřiště v Píšťanech

Majitel a provozovatel: Obec Píšťany, Píšťany 64, 41101 Píšťany, IČ:00526789.

Správce objektu: Bc. Jiří Šmíd, DiS., tel.: 776 224 727

I.  Úvodní ustanovení

 1. Provozní řád dětského a víceúčelového hřiště (dále jen DVH) je závazný pro všechny návštěvníky a každý návštěvník je povinen se s tímto řádem seznámit.
 2. Provozní řád DVH upravuje režim využívání DVH pro sportovní aktivity: tenis, volejbal, nohejbal, házená, fotbal a florbal…
 3. Jiné aktivity jsou možné pouze se souhlasem provozovatele. Provoz na DVH organizuje správce, jehož ustanovuje provozovatel.
 4. Vstup na DVH je výhradně na vlastní nebezpečí a provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zranění uživatelů.
 5. Nedodrží-li objednatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej vykázat.
 6. Každý uživatel DVH nese odpovědnost za škody způsobené, byť i z nedbalosti na zařízení DVH, případě i za škody způsobené užíváním DVH na okolních nemovitostech.
 7. Případnépoškození čiznečištění DVH je nutné neprodleně oznámit provozovateli.
 8. Obec Píšťany, na jehož pozemku je DVH umístěno, nenese odpovědnost za škody na odložených věcech a za škody na zdraví vzniklé při užívání DVH.
 9. Funkci správce vykonává osoba pověřená provozovatelem. V době její nepřítomnosti jím určená osoba.

10.Pozemky sousedící s DVH jsou v soukromém vlastnictví, v případě že míč přeletí na sousední pozemky, bude tento vydán pouze 1 x týdně, a to v pátek v době od 17-18 hodin.

11.Je přísně zakázáno přelézat oplocení.

II.  Vstup do prostor a provozní režim víceúčelového hřiště

 1. Víceúčelové hřiště (dále jen VH) je oplocené. Na VH se vstupuje branou, která se v době mimo užívání uzamyká.
 2. Klíči od VH disponuje správce nebo osoba jím pověřená. Tyto osoby odpovídají za uzamčení VH v době jeho nevyužívání.
 3. Osobám mladším 10 let je užívání víceúčelového hřiště (dále jen VH) povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné dospělé osoby, popřípadě se souhlasem správce hřiště, nebo jím určené osoby.
 4. Osoby, které chtějí využit VH, si mohou hrací dobu objednat u správce hřiště popřípadě telefonicky na tel. č.: 724 250 007 (starostka obce).
 5. Vstup na VH je zpoplatněn dle aktuálního ceníku, který je objednatel povinen uhradit před začátkem užívání VH. Poplatek za užívání VH může být upraven provozovatelem nebo správcem hřiště.
 6. Pokud není hřiště obsazeno ani rezervováno, je možné jej obsadit tím, kdo přijde dříve. V případě, že není VH na další hodinu objednáno, mohou uživatelé po dohodě se správcem pokračovat ve hře vždy další hodinu za cenu dle platného ceníku.
 7. Nebude-li objednané hřiště obsazeno objednatelem do 10-ti minut po uplynutí začátku objednané hrací doby, může hřiště obsadit další zájemce.
 8. Pokud bude na stejnou hrací dobu více zájemců, rozhoduje o tom, kdo hřiště obsadí, zásadně správce. V tomto případě mají přednost občané Píšťan před cizími zájemci.
 9. Zájemci si mohou hřiště po dohodě se správcem dlouhodobě rezervovat ve vymezených časech.

10.Nelze-li ze strany objednatele dodržet rezervovaný čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději v den rezervace do jedné hodiny před začátkem hrací doby. V opačném případě mu bude účtován poplatek v plné výši.

11.V případě, že se objednatel neomluví nebo nezruší rezervaci, může správce hřiště rozhodnout a zamítnutí dalšího pronájmu VH.

12.Objednatel VH je povinen provozovat dohodnutý druh sportu, dodržovat sjednanou dobu využití a předpisy pro ochranu osob i ochranu majetku.

13.Veškerou odpovědnost za chování uživatelů VH i za případné škody a nesrovnalosti, které vzniknou použitím VH v rozporu s tímto provozním řádem, na sebe přebírá objednatel.

14.Při odchodu z VH je objednatel povinen jej uvést do původního stavu, uklidit a vrátit vypůjčený materiál a dodržovat pořádek.

15.V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení nebo v jeho okolí, je objednatel povinen tuto závadu bezodkladně nahlásit správci. Pokud tak neučiní, bude náhrada za případné škody vymáhána po objednateli.

16.Objednatel, je povinen osobně nahlásit škody způsobené jeho vinou či chováním ostatních uživatelů v areálu, a tyto škody nebo ztráty provozovateli hřiště nahradit.

III.   Pravidla ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku

 1. Jakékoliv znečišťování a poškozování DVH je zakázáno.
 2. Žádný uživatel hřiště nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví ani jinak omezovat popřípadě obtěžovat ostatní uživatele nebo diváky.
 3. Nikdo z uživatelů nebo návštěvníků hřiště nesmí svým jednáním nijak poškozovat zařízení či vybavení DVH.
 4. Každý je odpovědný za své chování či jednání a je povinen nahradit případnou škodu, kterou způsobil na DVHbyť i z nedbalosti.
 5. Uživatelé DVH nesmí svým jednáním a chováním omezit nebo obtěžovat obyvatele okolních nemovitostí, a to především hlukem, hlasitou hudbou popřípadě podobnou činností.

IV.  Do prostor dětského a víceúčelového hřiště je ZAKÁZÁNO

 1. Vstup osob podvlivemalkoholu, osobám pod vlivem omamných či psychotropních látek.
 2. Vstup osob s infekční či jinou nakažlivou lidskou nemocí.
 3. Vstupovat do prostor DVH se psy nebo jinými zvířaty.
 4. V prostoru DVH je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, aplikovat omamné či psychotropní látky, zákaz konzumace alkoholických nápojů v prostoru DVH může upravit provozovatel nebo správce hřiště.
 5. Pohybovat se v prostoru DVH na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu popřípadě podobným prostředku nebo zařízení.
 6. Bezúčelové bouchání, házení a kopání balónu o dřevěné hrazení VH.
 7. Přelézání zábran a oplocení DVH.
 8. Provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neoprávněné zásahy do vybavením a zařízení DVH.
 9. Přinášet na DVH střelné zbraně, výbušniny, hořlaviny, nebezpečné látky a ostré předměty.

10.Odkládat  a odhazovat  odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoli znečišťovat hřiště a jeho okolí.

11.Používání DVH nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek určené.

12.Stanovat, bivakovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm v prostoru DVH a jeho okolí.

V.  Provozní doba dětského a víceúčelového hřiště

 1. Provozní doba DVH je od 09:00 hodin do 21:00 hodin.
 2. Běžnou provozní dobu může upravit provozovatel nebo správce DVH, popřípadě jím zvolená osoba.

V případě porušení provozního řádu hřiště je provozovatel, správce, popřípadě jím pověřená osoba, oprávněn osobu vykázat a zakázat opětovný vstup do prostor DVH.

Důležitá telefonní čísla:   Policie ČR: 158

                                           Záchranná zdravotní služba: 155

                                           Hasiči: 150

                                           Tísňová linka: 112

Správce DVH: Bc. Jiří Šmíd, DiS., tel.: 776 224 727, 724 250 007

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
slabý déšť 19 °C 8 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
vítrZ, 4.22m/s
tlak1015hPa
vlhkost61%
srážky0.48mm

Svátek

Svátek má Roland

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den dárců krve

Zítra má svátek Vít

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Mezinárodní den odpůrců vojenské služby
 • Světový den proti násilí na seniorech

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie