Obec Píšťany
ObecPíšťany

Upravujeme pro Vás webové stránky. Děkujeme za pochopení.

Víceúčelové sportovní a dětské hřiště

Víceúčelové sportovní a dětské hřiště

Cena za pronájem hřiště činí 70,-Kč/ hodina. Místní občané neplatí. Na pronájmu hřiště je nutné se domluvit a to na tel.: 724 250 007-starosta obce obce nebo 416 737 744 - OÚ Píšťany.
 
Provozní řád dětského a víceúčelového hřiště v Píšťanech
 
1/ Tento provozní a návštěvní řád je bezvýhradně závazný pro všechny návštěvníky a uživatele hřiště.
2/ Provozovatelem hřiště je Obec Píšťany, Píšťany čp.64.
3/ Používání dětského hřiště, jeho vybavení a zařízení je určeno pro věkovou hranici od 3 do 15 let.
 
4/ Dětem mladším 6 let je vstup na dětské hřiště, pískoviště, užívání herních prvků a vybavení dětského hřiště povoleno jen v doprovodu a pod trvalým dozorem rodičů, zákonného zástupce či jiné odpovědné osoby.
5/ Osobám podnapilým, pod vlivem omamných a psychotropních látek a nemocným infekční nebo jinou přenosnou nemocí je vstup zakázán.
6/ Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dítě doprovázející dospělá osoba
7/ Úmyslné poškození, zničení a znečištění dětského hřiště a herních prvků je trestné. Každý kdo způsobí poškození, zničení dětského hřiště je povinen uhradit vzniklou škodu ve prospěch provozovatele.
8/Míče, které při užívání víceúčelového hřiště přeletí na sousední soukromé pozemky budou majitelům vydány vždy pouze 1x týdně a to v pátek mezi 17 – 18 hodinou. Je přísně zakázáno přelézat oplocení !!! Sousední pozemky jsou soukromé.
9/ Z důvodu bouchání balonu do hrazení nesmí na hřišti hrát fotbal osoby starší 11 let.
10/Ti, kdo nežijí trvale v obci Píšťany mohou hřiště užívat pouze po osobní či telefonické domluvě s provozovatelem hřiště. 
 Návštěvník je povinen:
 • seznámit se s tímto řádem a tento dodržovat, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost a dodržovat pravidla slušného chování
 • šetřit a chránit prostory i vybavení hřiště
 • dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.
 • zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené na hřiště, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu těchto věcí
Návštěvníkům je zakázáno:
 • přechody přes mosty sestav bez přidržování se madla alespoň jednou rukou
 • vylézání na střechy věží
 • přelézání zábran, zábradlí a oplocení
 • provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy nebo neodborné zásahy s vybavením a zařízením dětského hřiště
 • používání zařízení dětského a víceúčelového hřiště nad rámec běžného užívání, přičemž běžným užíváním se rozumí takové užívání, které je pro herní prvek dané a provozovatel neručí za případné následky nesprávného a zakázaného užívání
 • používání skluzavky v horkém počasí, kdy její povrch je rozpálen na teplotu, při níž hrozí vznik popálenin při doteku
 • vstup na dětské hřiště pokud je herní zařízení nebo vybavení hřiště kluzké nebo je jeho povrch namrzlý
 • přinášet na dětské hřiště střelné zbraně, výbušniny a hořlaviny všeho druhu, nebezpečné látky, ostré a skleněné předměty (vyjma dětských lahví)
 • odkládat a vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a jakkoliv znečisťovat hřiště a jeho okolí
 • kouřit, konzumovat alkohol, užívat omamné, toxické a psychotropní látky
 • stanovat, nocovat nebo manipulovat s otevřeným ohněm
 • vstup se psy a jinými zvířaty
 • pohybovat se v prostoru dětského hřiště na kolech, kolečkových bruslích, skateboardu apod.
Provozovatel nenese odpovědnost za škody vzniklé nedodržováním tohoto řádu a ostatních předpisů.
V případě nerespektování provozního řádu si majitel a provozovatel vyhrazuje právo vykázat porušovatele z prostoru dětského hřiště.
Případné poškození nebo znečištění dětského hřiště oznamte neprodleně provozovateli, tel. 724 250 007 
důležitá telefonní čísla:
 • záchranná služba 155
 • policie 158
 • hasiči 150
 • tísňová linka 112
 
Mgr.Iva Hyšplerová, starostka obce
 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuální počasí

<<
>>
dnes, neděle 14. 8. 2022
slabý déšť 27 °C 17 °C
slabý déšť, slabý východní vítr
vítrV, 3.62m/s
tlak1011hPa
vlhkost59%
srážky2.03mm

Svátek

Svátek má Alan

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie